Glimpses of 70th Annual Conference

14.04.2022
Duet : Hasan Haider Ali Khan – Shenai, Sudip Chattopadhyay – Flute
Tabla : Subhen Chatterjee
14.04.2022
Duet : Hasan Haider Ali Khan – Shenai, Sudip Chattopadhyay – Flute
Tabla : Subhen Chatterjee
14.04.2022
Duet : Hasan Haider Ali Khan – Shenai, Sudip Chattopadhyay – Flute
Tabla : Subhen Chatterjee
14.04.2022
Vyjayanthi Kashi, Prateeksha Kashi & Troupe – Kuchipudi Dance
14.04.2022
Vyjayanthi Kashi, Prateeksha Kashi & Troupe – Kuchipudi Dance
14.04.2022
Vyjayanthi Kashi, Prateeksha Kashi & Troupe – Kuchipudi Dance

====================================

14.04.2022
Duet : Hasan Haider Ali Khan – Shenai, Sudip Chattopadhyay – Flute
Tabla : Subhen Chatterjee
Stree Shakti (An all women instrumental Ensemble) : 22.01.2020
Ragas : Malkaunsh (Hindolam) & Ragmala.
Tabla & Pakhawaj : Anuradha Pal. Sitar : Mita Nag. Carnatic Veena : Revathi Sadasivam.
Ghatam : Ramya Ramesh. Kanjira : R. Krishnapriya.
M. Venkatesh Kumar (Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Maru Behag, Jayjayanti, Malkaunsh.
Tabla :Samar Saha. Harmonium : Hironmoy Mitra.
M. Venkatesh Kumar (Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Maru Behag, Jayjayanti, Malkaunsh.
Tabla :Samar Saha. Harmonium : Hironmoy Mitra.
Saswati Bagchi (Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Jog.
Tabla : Biswajit Deb. Harmonium : Pradip Palit.
Stree Shakti (An all women instrumental Ensemble) : 22.01.2020
Ragas : Malkaunsh (Hindolam) & Ragmala.
Tabla & Pakhawaj : Anuradha Pal. Sitar : Mita Nag. Carnatic Veena : Revathi Sadasivam.

Ghatam : Ramya Ramesh. Kanjira : R. Krishnapriya.
Stree Shakti (An all women instrumental Ensemble) : 22.01.2020
Ragas : Malkaunsh (Hindolam) & Ragmala.
Tabla & Pakhawaj : Anuradha Pal. Sitar : Mita Nag. Carnatic Veena : Revathi Sadasivam.

Ghatam : Ramya Ramesh. Kanjira : R. Krishnapriya.
M. Venkatesh Kumar (Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Maru Behag, Jayjayanti, Malkaunsh.
Tabla :Samar Saha. Harmonium : Hironmoy Mitra.
Mor Mukut Kedia & Manoj Kumar Kedia (Duet- Sitar & Sarod) : 22.01.2020
Ragas : Chandra Nandan.
Tabla : Arup Chatterjee.
Mor Mukut Kedia & Manoj Kumar Kedia (Duet- Sitar & Sarod) : 22.01.2020
Ragas : Chandra Nandan.
Tabla : Arup Chatterjee.
Mor Mukut Kedia & Manoj Kumar Kedia (Duet- Sitar & Sarod) : 22.01.2020
Ragas : Chandra Nandan.
Tabla : Arup Chatterjee.
Bombay Jayashri (Carnatic Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Hansa Dhawani, Bauli, Carnatic Ballavi, Pallavi & Tillana.
Mridangam : Anantha R. Krishnan. Violin Support : Charumathi Raghuraman.
Bombay Jayashri (Carnatic Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Hansa Dhawani, Bauli, Carnatic Ballavi, Pallavi & Tillana.
Mridangam : Anantha R. Krishnan. Violin Support : Charumathi Raghuraman.
Bombay Jayashri (Carnatic Vocal) : 22.01.2020
Ragas : Hansa Dhawani, Bauli, Carnatic Ballavi, Pallavi & Tillana.
Mridangam : Anantha R. Krishnan. Violin Support : Charumathi Raghuraman.
Vishwamohan Bhatt & Salil V. Bhatt (Mohan Veena & Satvik Veena) : 22.01.2020
Ragas : Charukeshi.
Tabla : Shubhen Chatterjee, Abhishek Mishra.
Vishwamohan Bhatt & Salil V. Bhatt (Mohan Veena & Satvik Veena) : 22.01.2020
Ragas : Charukeshi.
Tabla : Shubhen Chatterjee, Abhishek Mishra.
Vishwamohan Bhatt & Salil V. Bhatt (Mohan Veena & Satvik Veena) : 22.01.2020
Ragas : Charukeshi.
Tabla : Shubhen Chatterjee, Abhishek Mishra.
Uday Bhawalkar (Dhrupad) : 23.01.2020
Ragas : Iman, Tilong.
Tabla : Pratap Awad.
Uday Bhawalkar (Dhrupad) : 23.01.2020
Ragas : Iman, Tilong.
Tabla : Pratap Awad.
Uday Bhawalkar (Dhrupad) : 23.01.2020
Ragas : Iman, Tilong.
Tabla : Pratap Awad.
Hariprasad Chaurasia (Flute) : 23.01.2020
Ragas : Janapriya, Durga, Pahari Dhoon.
Tabla : Subhankar Banerjee.Flute Support : Vivek Sonar.
Hariprasad Chaurasia (Flute) : 23.01.2020
Ragas : Janapriya, Durga, Pahari Dhoon.
Tabla : Subhankar Banerjee.Flute Support : Vivek Sonar.
Hariprasad Chaurasia (Flute) : 23.01.2020
Ragas : Janapriya, Durga, Pahari Dhoon.
Tabla : Subhankar Banerjee.Flute Support : Vivek Sonar.
Manjiri Asanare Kelkar (Vocal) : 23.01.2020
Ragas : Kafi Kanara, Hamir, Sohini.
Tabla : Bivas Sanghai.Harmonium : Jyoti Goho.
Manjiri Asanare Kelkar (Vocal) : 23.01.2020
Ragas : Kafi Kanara, HamIr, Sohini.
Tabla : Bivas Sanghai.Harmonium : Jyoti Goho.
Manjiri Asanare Kelkar (Vocal) : 23.01.2020
Ragas : Kafi Kanara, Hamir, Sohini.
Tabla : Bivas Sanghai.Harmonium : Jyoti Goho.
L. Shankar (Double Violin) : 23.01.2020
Ragas : Pallavi & Dadra.
Tabla : Abhijit Banerjee.Ghatam : Sai Hari.
L. Shankar (Double Violin) : 23.01.2020
Ragas : Pallavi & Dadra.
Tabla : Abhijit Banerjee.Ghatam : Sai Hari.
L. Shankar (Double Violin) : 23.01.2020
Ragas : Pallavi & Dadra.
Tabla : Abhijit Banerjee.Ghatam : Sai Hari.
Kaivalyakumar (Vocal) : 23.01.2020
Ragas : Bhairabi Bhajan.
Tabla : Sandip Ghosh.Harmonium : Jyoti Goho.
Kaivalyakumar (Vocal) : 23.01.2020
Ragas : Bhairabi Bhajan.
Tabla : Sandip Ghosh.Harmonium : Jyoti Goho.
Kaivalyakumar (Vocal) : 23.01.2020
Ragas : Bhairabi Bhajan.
Tabla : Sandip Ghosh.Harmonium : Jyoti Goho.
Arati Ankalikar (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Maru Behag.
Tabla : Sanjay Adhikary.Harmonium : Sanatan Goswami.
Arati Ankalikar (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Maru Behag.
Tabla : Sanjay Adhikary.Harmonium : Sanatan Goswami.
Arati Ankalikar (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Maru Behag.
Tabla : Sanjay Adhikary.Harmonium : Sanatan Goswami.
Jayanthi Kumaresh & R. Kumaresh. (Duet- Saraswati Veena & Violin) : 24.01.2020
Ragas : Carnatic Kapi (Pilu).
Mridangam : K.U.Jayachandra Rao.Ghatam : Giridhar Udupa.
Jayanthi Kumaresh & R. Kumaresh. (Duet- Saraswati Veena & Violin) : 24.01.2020
Ragas : Carnatic Kapi (Pilu).
Mridangam : K.U.Jayachandra Rao.Ghatam : Giridhar Udupa.
Ashwini Bhide (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Khem Kalyan & Dadra.
Tabla : Yati Bhagwat.Harmonium : Rupashri Bhattacharya.
Ashwini Bhide (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Khem Kalyan & Dadra.
Tabla : Yati Bhagwat.Harmonium : Rupashri Bhattacharya.
Ashwini Bhide (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Khem Kalyan & Dadra.
Tabla : Yati Bhagwat.Harmonium : Rupashri Bhattacharya.
Shujaat Hussain Khan (Sitar) : 24.01.2020
Ragas : Sampoorna Malkaunsh.
Tabla : Sandip Ghosh, Sapan Anjaria.
Shujaat Hussain Khan (Sitar) : 24.01.2020
Ragas : Sampoorna Malkaunsh.
Tabla : Sandip Ghosh, Sapan Anjaria.
Shujaat Hussain Khan (Sitar) : 24.01.2020
Ragas : Sampoorna Malkaunsh.
Tabla : Sandip Ghosh, Sapan Anjaria.
Ajoy Chakraborty (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Ahir-Lalit, Bhairabi.
Tabla : Soumen Sarkar.Harmonium : Gourab Chatterjee.
Ajoy Chakraborty (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Ahir-Lalit, Bhairabi.
Tabla : Soumen Sarkar.Harmonium : Gourab Chatterjee.
Ajoy Chakraborty (Vocal) : 24.01.2020
Ragas : Ahir-Lalit, Bhairabi.
Tabla : Soumen Sarkar.Harmonium : Gourab Chatterjee.
Bhajan Sopori & Abhay Rustum Sopori (Duet-Santoor) : 25.01.2020
Ragas : Bageshree (Gat – Koushik Kanara).
Tabla : Abhijit Banerjee.Pakhwaj : Rishi Shankar Upadhyay.
Bhajan Sopori & Abhay Rustum Sopori (Duet-Santoor) : 25.01.2020
Ragas : Bageshree (Gat – Koushik Kanara).
Tabla : Abhijit Banerjee.Pakhwaj : Rishi Shankar Upadhyay.
Bhajan Sopori & Abhay Rustum Sopori (Duet-Santoor) : 25.01.2020
Ragas : Bageshree (Gat – Koushik Kanara).
Tabla : Abhijit Banerjee.Pakhwaj : Rishi Shankar Upadhyay.
Rashid Khan (Vocal) : 25.01.2020
Ragas : Jog Kaunsh, Sudh Basant (Thumri).
Tabla : Vijay Ghate.Sarangi : Murad Ali. Harmonium : Vinay Mishra.
Rashid Khan (Vocal) : 25.01.2020
Ragas : Jog Kaunsh, Sudh Basant (Thumri).
Tabla : Vijay Ghate.Sarangi : Murad Ali. Harmonium : Vinay Mishra.
Rashid Khan (Vocal) : 25.01.2020
Ragas : Jog Kaunsh, Sudh Basant (Thumri).
Tabla : Vijay Ghate.Sarangi : Murad Ali. Harmonium : Vinay Mishra.
Rhythm Quartet : 25.01.2020
Presentation : Carnatic Talas.
Ghatam : Vikku Vinayakram.Kanjira : Selvaganeshan. Kanjira : V. Swaminathan. Morsing : Umashankar Ganeshan.
Rhythm Quartet : 25.01.2020
Presentation : Carnatic Talas.
Ghatam : Vikku Vinayakram.Kanjira : Selvaganeshan. Kanjira : V. Swaminathan. Morsing : Umashankar Ganeshan.
Rhythm Quartet : 25.01.2020
Presentation : Carnatic Talas.
Ghatam : Vikku Vinayakram.Kanjira : Selvaganeshan. Kanjira : V. Swaminathan. Morsing : Umashankar Ganeshan.
Amaan Ali Bangash (Sarod) : 25.01.2020
Ragas : Nand Kaunsh, Miya ki Todi, Anandbhairab.
Tabla : Vijay Ghate.
Amaan Ali Bangash (Sarod) : 25.01.2020
Ragas : Nand Kaunsh, Miya ki Todi, Anandbhairab.
Tabla : Vijay Ghate.
Amaan Ali Bangash (Sarod) : 25.01.2020
Ragas : Nand Kaunsh, Miya ki Todi, Anandbhairab.
Tabla : Vijay Ghate.
Pt. Jasraj (Vocal) : 25.01.2020
Ragas : Gurjari Todi, Mian ki Todi, Bhajan.
Vocal Support : Tripti Mukherjee, Rattan Mohan Sharma,Saptarshi Chakrabory.
Pt. Jasraj (Vocal) : 25.01.2020
Ragas : Gurjari Todi, Mian ki Todi, Bhajan.
Vocal Support : Tripti Mukherjee, Rattan Mohan Sharma,Saptarshi Chakrabory.
Pt. Jasraj (Vocal) : 25.01.2020
Ragas : Gurjari Todi, Mian ki Todi, Bhajan.
Vocal Support : Tripti Mukherjee, Rattan Mohan Sharma,Saptarshi Chakrabory.
Tabla : Ramkumar Mishra.Harmonium : Mukund Petkar.