The 69th Annual Conference – Programme

13.02.201
Amit Chaudhuri – Vocal
Ragas : Sudh Sarang, Multani
Tabla : Ashok Mukherjee, Harmonium : Hironmoy Mitra.
13.02.2021
Shiraz Ali Khan – Sarod
Ragas : Hem-Behag, Madhumalati
Tabla : Arup Chatterjee
13.02.2021
Shiraz Ali Khan – Sarod
Ragas : Hem-Behag, Madhumalati
Tabla : Arup Chatterjee
13.02.2021
Shiraz Ali Khan – Sarod
Ragas : Hem-Behag, Madhumalati
Tabla : Arup Chatterjee
13.02.2021
Deepak Maharaj & Ragini Maharaj – Kathak with Kumar Bose (Tabla)
13.02.2021
Deepak Maharaj & Ragini Maharaj – Kathak with Kumar Bose (Tabla)
13.02.2021
Deepak Maharaj & Ragini Maharaj – Kathak with Kumar Bose (Tabla)
13.02.2021
Deepak Maharaj & Ragini Maharaj – Kathak with Kumar Bose (Tabla)
13.02.2021
Sanjeev Abhyankar & Shashank Subramaniyam – Vocal & Flute (Duet)
Ragas : Madhubanti, Bhupali, Arana
Tabla : Bickram Ghosh.
13.02.2021
Sanjeev Abhyankar & Shashank Subramaniyam – Vocal & Flute (Duet)
Ragas : Madhubanti, Bhupali, Arana
Tabla : Bickram Ghosh.
13.02.2021
Sanjeev Abhyankar & Shashank Subramaniyam – Vocal & Flute (Duet)
Ragas : Madhubanti, Bhupali, Arana
Tabla : Bickram Ghosh.
13.02.2021
Ajoy Chakrabarty – Vocal
Ragas : Bageshri, Thumri
Tabla : Abhijit Banerjee,Harmonium : Gourab Chatterjee.
13.02.2021
Ajoy Chakrabarty – Vocal
Ragas : Bageshri, Thumri
Tabla : Abhijit Banerjee,Harmonium : Gourab Chatterjee.
13.02.2021
Ajoy Chakrabarty – Vocal
Ragas : Bageshri, Thumri
Tabla : Abhijit Banerjee,Harmonium : Gourab Chatterjee.
14.02.2021
Abhisek Lahiri – Sarod
Ragas : Jounpuri, Ahiri
Tabla : Ishaan Ghosh.
14.02.2021
Abhisek Lahiri – Sarod
Ragas : Jounpuri, Ahiri
Tabla : Ishaan Ghosh.
14.02.2021
Uma Memorial Kalalayam, Kolkata – Kathakali Dance
14.02.2021
Uma Memorial Kalalayam, Kolkata – Kathakali Dance
14.02.2021
Uma Memorial Kalalayam, Kolkata – Kathakali Dance
14.02.2021
Satish Vyas – Santoor
Ragas : Madhubanti, Kirwani
Tabla : Abhijit Banerjee.
14.02.2021
Satish Vyas – Santoor
Ragas : Madhubanti, Kirwani
Tabla : Abhijit Banerjee.
14.02.2021
Satish Vyas – Santoor
Ragas : Madhubanti, Kirwani
Tabla : Abhijit Banerjee.
14.02.2021
Bharathi Prathap – Vocal
Ragas : Shree, Nand, Bhajan
Tabla : Samar Saha, Harmonium : Rupashri Bhattacharya.
14.02.2021
Bharathi Prathap – Vocal
Ragas : Shree, Nand, Bhajan
Tabla : Samar Saha, Harmonium : Rupashri Bhattacharya.
14.02.2021
Bharathi Prathap – Vocal
Ragas : Shree, Nand, Bhajan
Tabla : Samar Saha, Harmonium : Rupashri Bhattacharya.
14.02.2021
Shubhendra Rao & Saskia Rao De Haas – Sitar & Cello (Duet)
Ragas : Sammukhpriya, Mishra Bhairabi
Tabla : Parimal Chakraborty.
14.02.2021
Shubhendra Rao & Saskia Rao De Haas – Sitar & Cello (Duet)
Ragas : Sammukhpriya, Mishra Bhairabi
Tabla : Parimal Chakraborty.
14.02.2021
Shubhendra Rao & Saskia Rao De Haas – Sitar & Cello (Duet)
Ragas : Sammukhpriya, Mishra Bhairabi
Tabla : Parimal Chakraborty.
15.02.2021
Indrajit Basu – Flute
Ragas : Patdeep, Basant
Tabla : Ujwal Bharati.
15.02.2021
Indrajit Basu – Flute
Ragas : Patdeep, Basant
Tabla : Ujwal Bharati.
15.02.2021
Indrajit Basu – Flute
Ragas : Patdeep, Basant
Tabla : Ujwal Bharati.
15.02.2021
Omkar Dadarkar – Vocal
Ragas : Marowa, Tilak Kamod, Bhajan
Tabla : Sanjay Adhikary, Harmonium : Gourab Chatterjee, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Omkar Dadarkar – Vocal
Ragas : Marowa, Tilak Kamod, Bhajan
Tabla : Sanjay Adhikary, Harmonium : Gourab Chatterjee, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Omkar Dadarkar – Vocal
Ragas : Marowa, Tilak Kamod, Bhajan
Tabla : Sanjay Adhikary, Harmonium : Gourab Chatterjee, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Omkar Dadarkar – Vocal
Ragas : Marowa, Tilak Kamod, Bhajan
Tabla : Sanjay Adhikary, Harmonium : Gourab Chatterjee, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Mita Nag – Sitar
Ragas : Lalita-Gouri
Tabla : Subhen Chatterjee.
15.02.2021
Mita Nag – Sitar
Ragas : Lalita-Gouri
Tabla : Subhen Chatterjee.
15.02.2021
Mita Nag – Sitar
Ragas : Lalita-Gouri
Tabla : Subhen Chatterjee.
15.02.2021
Jayateerth Mevundi – Vocal
Ragas : Sudhkalyan, Basant, Bhajan
Tabla : Amit Chatterjee, Harmonium : Sanatan Goswami, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Jayateerth Mevundi – Vocal
Ragas : Sudhkalyan, Basant, Bhajan
Tabla : Amit Chatterjee, Harmonium : Sanatan Goswami, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Jayateerth Mevundi – Vocal
Ragas : Sudhkalyan, Basant, Bhajan
Tabla : Amit Chatterjee, Harmonium : Sanatan Goswami, Sarengi : Sarwar Hussain.
15.02.2021
Amaan Ali Bangash – Sarod
Ragas : Saraswati, Paraj Basant, Malkouns
Tabla : Subhankar Banerjee.
15.02.2021
Amaan Ali Bangash – Sarod
Ragas : Saraswati, Paraj Basant, Malkouns
Tabla : Subhankar Banerjee.
15.02.2021
Amaan Ali Bangash – Sarod
Ragas : Saraswati, Paraj Basant, Malkouns
Tabla : Subhankar Banerjee.
15.02.2021
Amaan Ali Bangash – Sarod
Ragas : Saraswati, Paraj Basant, Malkouns
Tabla : Subhankar Banerjee.
16.02.2021
Atri Kotal – Vocal
Ragas : Bhimpalashree, Hori-Dadra
Tabla : Bivas Sanghai, Harmonium : Pradip Palit.
16.02.2021
Atri Kotal – Vocal
Ragas : Bhimpalashree, Hori-Dadra
Tabla : Bivas Sanghai, Harmonium : Pradip Palit.
16.02.2021
Nandini Shankar & Debopriya Chatterjee- Randive – Violin & Flute (Duet)
Ragas : Patdeep, Bhajan
Tabla : Sandip Ghosh.
16.02.2021
Nandini Shankar & Debopriya Chatterjee- Randive – Violin & Flute (Duet)
Ragas : Patdeep, Bhajan
Tabla : Sandip Ghosh.
16.02.2021
Nandini Shankar & Debopriya Chatterjee- Randive – Violin & Flute (Duet)
Ragas : Patdeep, Bhajan
Tabla : Sandip Ghosh.
16.02.2021
Talbadya
Tabla : Tanmoy Bose, Mridangam : Satish Patri, Ghatam : Giridhar Udupa.
16.02.2021
Talbadya
Tabla : Tanmoy Bose, Mridangam : Satish Patri, Ghatam : Giridhar Udupa.
16.02.2021
Talbadya
Tabla : Tanmoy Bose, Mridangam : Satish Patri, Ghatam : Giridhar Udupa.
16.02.2021
Talbadya
Tabla : Tanmoy Bose, Mridangam : Satish Patri, Ghatam : Giridhar Udupa.
16.02.2021
Anupama Bhagwat – Sitar
Ragas : Jhinjhoti, Saraswati
Tabla : Subhojyoti Guha.
16.02.2021
Anupama Bhagwat – Sitar
Ragas : Jhinjhoti, Saraswati
Tabla : Subhojyoti Guha.
16.02.2021
Anupama Bhagwat – Sitar
Ragas : Jhinjhoti, Saraswati
Tabla : Subhojyoti Guha.
16.02.2021
Armaan Khan – Vocal
Ragas : Puriya, Thumri
Tabla : Tanmoy Bose, Harmonium : Vinay Mishra, Sarengi : Murad Ali
16.02.2021
Armaan Khan – Vocal
Ragas : Puriya, Thumri
Tabla : Tanmoy Bose, Harmonium : Vinay Mishra, Sarengi : Murad Ali
16.02.2021
Armaan Khan – Vocal
Ragas : Puriya, Thumri
Tabla : Tanmoy Bose, Harmonium : Vinay Mishra, Sarengi : Murad Ali
16.02.2021
Rashid Khan – Vocal
Ragas : Jog,Janasammohini,Nayaki Kanada,Sohini,Thumri,Sindhu Bhairabi
Tabla : Subhankar Banerje, Harmonium : Harmonium, Sarengi : Murad Ali
16.02.2021
Rashid Khan – Vocal
Ragas : Jog,Janasammohini,Nayaki Kanada,Sohini,Thumri,Sindhu Bhairabi
Tabla : Subhankar Banerje, Harmonium : Harmonium, Sarengi : Murad Ali
16.02.2021
Rashid Khan – Vocal
Ragas : Jog,Janasammohini,Nayaki Kanada,Sohini,Thumri,Sindhu Bhairabi
Tabla : Subhankar Banerje, Harmonium : Harmonium, Sarengi : Murad Ali
16.02.2021
Rashid Khan – Vocal
Ragas : Jog,Janasammohini,Nayaki Kanada,Sohini,Thumri,Sindhu Bhairabi
Tabla : Subhankar Banerje, Harmonium : Harmonium, Sarengi : Murad Ali